Stipendium ”Idéer för livet”

Teaterverkstans ungdomsteater har med stolthet emottagit Skandias stipendie ”Idéer för livet”.

Skandias stiftelse finns för att bidra till ett tryggt samhälle även för framtida generationer. Man vill agera förebyggande i alla lägen – det är det mest konstruktiva och kostnadseffektivaste sättet. Därför inriktas Ideer för livets verksamhet på insatser för barn och unga. Ett antal gånger om året delar stiftelsen Idéer för Livet ut stipendier till projekt, organisationer och föreningar.

skandiaIdeerForLivet

Written by

Kommentering är avstängd.