Ungdomsgrupp 13-19 år


Välkommen till en grupp där det är högt i tak, positivt och en möjlighet till något nytt. Vi kommer att testa improvisation och genom olika teaterövningar jobba fram pjäser.

Onsdagar

  • kl 19:30-20:30

Första tre gångerna får man prova på.


Vi tränar på att befinna oss i stunden och skapa med spontanitet utan krav på prestation. Bejaka egna och andras idéer, och vi tränar på att visa upp det vi har gjort inför varandra och annan publik.


Intresserad av att vara med i ungdomsgruppen?

Frågor och anmälan: 
Kärstin Leander 070-3245988 eller info@angekabare.nu

Deltagaravgiften är gratis eftersom det är ett samarbete med Ånge musikskola, men deltagare måste vara medlem i föreningen.

Medlemsavgift 150 kr/år
Swish: 123 470 0795
BankGiro: 5745-4977
Skriv namn, adress och emailadress.

Facebook
Instagram