Välkommen till våra grupper där det är högt i tak, positivt och en möjlighet till något nytt. Vi kommer att testa improvisation och genom olika teaterövningar jobba fram pjäser.

Barngrupper

Ungdomsgrupp

Ungdom/vuxengrupp

Vinterteatern


Vi tränar på att befinna oss i stunden och skapa med spontanitet utan krav på prestation. Bejaka egna och andras idéer, och vi tränar på att visa upp det vi har gjort inför varandra och annan publik.


Intresserad av att vara med?

Frågor och anmälan: 
Maria Marre Gustafsson: 072-239 41 16, maria.gustafsson@ange.se

Deltagare måste vara medlem i föreningen.

Medlemsavgift 150 kr/år
Swish: 123 470 0795
BankGiro: 5745-4977
Skriv namn, adress och emailadress.

Omslagsbild: Maria Marre Gustafsson

Facebook
Instagram