Fabriken som sprängdes 2009

Bakgrund
Under andra världskriget producerades Sveriges mest intressanta och nydanande kemiska produkter i västra Medelpads industrier. Ut genom fabriksportarna rullades fat med ex. gödningsmedel och desinfektionsmedel. Krigets importbegränsningar stimulerade till ny forskning av ersättningsmedel ex. kemiskt framtagning av gummi. Även ”tungt” vatten producerades på försök i området. Gynnsamt för den politiskt känsliga produktionen, särskilt med tanke på att Tyskland tillhörde Sveriges största kunder, var ett undanskymt geografiskt läge, mitt i landet.

I kontrast till världskrigets blodiga arena gick brukslivet sin gilla gång i Ljungaverk, fram till en oktoberdag år 1944. I en explosion, vars dån ekade vida kring genom Ljungans dalgång, sprängdes den nyuppförda gummifabriken.

Denna del av svensk industris och Västernorrlands historia är tänkt att stiga fram ur dunklet genom en teaterföreställning i Ljungaverk på industrihistorisk mark, i en av de tomma fabriksbyggnaderna med premiär sommaren 2009.

Handling
Runt det avsomnade brukssamhället Ljungaverk rasar andra världskriget på väg mot sin våldsamma avslutning. På grund av kriget är bristen på gummi akut. Utanför grindarna går livet sin gilla gång för såväl invånare på ”södra” som ”norra” sidan älven. Antingen övar man inför spelningen på helgen i de otaliga banden, svettas på fotbollsplanen för att ta hem en tvåpinnare eller som scout repeterar paraden inför Barnens dag. Men innanför väggarna på nya gummifabriken som uppförs är stämningen en annan. Arbetaren och fackordföranden Ingvald ”Centemmjum” försöker förgäves lugna en alltmer kolerisk ingenjör som ser sabotageförsök i varje hörn efter en rad incidenter inträffat på fabriken. Med alla nyanställda outbildade arbetare är stressen hög för att så snabbt som möjligt få igång tillverkningen. Med det som händer runt omkring tar snacket snart nya vändningar, om sabotage, sabotörer och det som pågår nere i ”källaren” med den maskin som hämtats upp från Stockholm. Snart skall allting förändras för alla. Den femte oktober några minuter efter klockan två på eftermiddagen… En underhållande thriller om ett samhälle stadd i förändring, fylld med humor, musik och dans!

Produktion
Pjäsen är skriven av Kerstin Hultin.
Regi: Kärstin Leander
Producent: Mari Zidén
Musikarr. Göran Månsson
Foto: Pelle Nilsson

Ett 65-tal personer deltog i arbetet varav ett 25-tal barn och ungdomar.

Föreställningar 2009, Ljungaverks gamla industriområde:

 • 2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4494
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4497
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4506
 • 2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4518
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4522
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4529
 • 2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4533
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4539
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4559
 • 2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4583
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4664
  2009-06-18_Fabriken_Som_Sprangdes_4703
 • 20090618_Fabriken_Som_Sprangdes_4494

 

Facebook
Instagram