Teater


Teaterverkstan är igång i ny form

Vi både improviserar och jobbar med pjäser

Grupperna träffas på onsdagar med uppstart onsdag 26/9

  • Barngrupp kl 17:40 – 18.40 (åk 3-5)
  • Ungdomsgrupp kl 19:00 – 20.30 (från 13 år)

Välkommen till en grupp där det är högt i tak, positivt och en möjlighet till något nytt. Vi kommer att testa improvisation och genom olika teaterövningar jobba fram pjäser.

Vi tränar på att befinna oss i stunden och skapa med spontanitet utan krav på prestation. Bejaka egna och andras idéer, och vi tränar på att visa upp det vi har gjort inför varandra och annan publik.

Deltagaravgiften hösten 2018  är 400 kr sätt in den på Bg. 5745-4977 eller swisch 1234700795.

Meddela på info@angekabare.nu att avgiften är betald.

——————————————————————————–