Teaterverkstan har flyttat!!

Teaterverkstan har flyttat från Lagergatan 2 till Verkmästargatan 3. Gamla ”Kartvårdscentralen” i samma hus som Ånge Urdelar.