Teatergrupper

Välkommen till våra grupper där det är högt i tak, positivt och en möjlighet till något nytt. Vi kommer att testa improvisation och genom olika teaterövningar jobba fram pjäser.

Barngrupper

Ungdomsgrupp

Ungdom/vuxengrupp

Teaterföreställningar


Vi tränar på att befinna oss i stunden och skapa med spontanitet utan krav på prestation. Bejaka egna och andras idéer, och vi tränar på att visa upp det vi har gjort inför varandra och annan publik.


Intresserad av att vara med?

Frågor och anmälan: 
Maria Marre Gustafsson: 072-239 41 16, maria.gustafsson@ange.se

Deltagaravgiften är 350 kr / termin (till Ånge Musikskola) i samarbete med Ånge musikskola och deltagare måste även vara medlem i föreningen.

Medlemsavgift 150 kr/kalenderår
Swish: 123 470 0795
BankGiro: 5745-4977
Barngrupp: Skriv barnets namn och den vuxnes adress och emailadress.
Vuxna: Skriv namn, adress och emailadress.

Omslagsbild: Maria Marre Gustafsson

Facebook
Instagram