Lyckolandet 2007-2008

Ett musikteaterprojekt för ungdomar som startade hösten 2007 och hade premiär i februari 2008.

”Lyckoland” är en pjäs skriven av Kerstin Hultin, där ungdomarnas drömmar och verklighet kommer att speglas med drama, sång och dans.

Dans, rörlig bild, sång, kostym och scenografi fanns med i projektet.

Bakgrund
Ungdomar idag har många frågor:

Hur ska man freda sig mot mobbning på nätet?
Duger jag som person utan att vara” perfekt”?
Finns det någon framtid och hur kan jag påverka den?

Ungdomarna i Norrlands inland har i dag en allt tuffare livsmiljö med stela könsroller, kroppsfi xering,
främlingsfi entlighet, alkohol, droger mm. i sin vardag.

Syfte och mål:
Vi ville med det här projektet stärka ungdomarnas självkänsla och kroppsuppfattning, utveckla deras
förmåga att samarbeta, ta eget ansvar och vara företagsam, ge social träning och öva gruppdynamik
genom sång, musik, drama, dans, bild – rekvisita -kostymarbete, media – marknadsföring.

– Att alla får utveckla sin speciella begåvning och med den bidra till att göra en bra föreställning
och nyskapande utställning.

– Ge ungdomarna en framtidstro att kunna göra något bra för sin egen hembygd.

– Skapa en debatt på skolor med elever, personal och föräldrar kring, kroppsfi xering, betygshets, stress,   språkbruk, kränkningar på nätet och i var dagen samt den psykosociala miljön för dagens ungdomar.

– Medvetandegöra föräldrar och personal i skolan om vad ungdomar möter på nätet.

– Ge redskap till att minska den digitala klyftan mellan föräldrar och barn. Barnen äger ofta större kunskap   om vad som fi nns på nätet än vad de vuxna gör.

– Starta upp ett samarbete inom kulturområdet i Ånge i Mejeriet fd. Fujicolors lokaler. Ett samarbete som   leder till fortsatt kulturarbete med ungdomar och vuxna.

 • DSC_0013
  DSC_0049
  DSC_0061
 • DSC_0063
  DSC_0067
  DSC_0070
 • DSC_0074
  DSC_0076
  DSC_0077
 • DSC_0078
  DSC_0082
  DSC_0085
 • DSC_0086
  DSC_0091
  DSC_0095
 • DSC_0096
  DSC_0099
  DSC_0105
 • DSC_0118
  DSC_0127
  DSC_0128
 • DSC_0138
  DSC_0143

 • Bild_007
  Bild_010
  Bild_014
 • Bild_017
  Bild_022
  Bild_032
 • Bild_040
  Bild_042
  Bild_047
 • Bild_059
  Bild_065
  Bild_066
 • Bild_068
  Bild_074
  Bild_081
 • Bild_085
  Bild_094
  Bild_107
 • Bild_115
  Bild_119
  Bild_125
 • Bild_137
  Bild_144
  Bild_145
 • Bild_194
  Bild_210
  Bild_215
 • Bild_217
  IMG_1844
  IMG_1858
 • IMG_1865
  IMG_1925
  IMG_1952

Facebook
Instagram