Trädets väg 2006

Trädets Väg var ett kunskapsrelaterat teaterarbetsprojekt som ytterligare skulle utveckla samarbetet mellan teaterföreningar i Sundsvall och Ånge kommuner.

 

Lars Insulander skrev två manus; ”Drömmar i svältens dagar” och ”Kärlek i orättens tid”.

Medlemmar ur Ånge Kabaré spelade ”Drömmar i svältens dagar” i Haverö, Borgsjö och Stöde.

Medlemmar ur Stöde teaterförening och Föreningen Svartviksspelet uppförde ”Kärlek i orättens tid” i Stöde, Matfors och Njurunda.

Spelplatserna var i sig är en perfekt turistresa genom Medelpad. En resa till historiskt viktiga platser. Avstamp vid Haverö hembygdsgård och vidare till Träporten Borgsjö och Båtsmans i Stöde. Resans andra del började vid Båtsmans i Stöde, fortsatte till Tuna hembygdsgård i Matfors och avslutades vid Svartviks industrihistoriska område i Njurunda.

 

Drömmar i svältens dagar

”Drömmar i svältens dagar” var den första pjäsen och handlade om arbetshjonens och de fattiga torparnas liv och drömmar under de sista svåra missväxtåren i andra hälften av 1860-talet. Deras liv, som varit styrt av varierande skördar och ett hitintills oföränderligt klassamhälle, blir svårare att uthärda men kanske ändå möjligt att förändra.

En ung kvinnas erfarenheter av liv och kärlek ger handlingen extra skärpa och drömmarna om ett bättre liv i Nord-Amerika får en speciell betydelse, inte bara i dramats upplösning.

Kärlek i orättens tid

”Kärlek i orättens tid” handlade om arbetarnas utsatta läge i det för dem nya, obekanta industrisamhälle som de nyss blivit medlemmar av. Sundsvallsstrejken tornar upp sig; den första stora kraftmätningen mellan de oorganiserade arbetarna och sågverksägarna, vars strålande affärer har förbytts i sjunkande priser.

Utlämnade åt förvaltarens godtycke och nyckfullhet tvingas arbetarna på allvar överväga hur de ska fortsätta sina liv. En omöjlig kärlekshistoria, vänskaper och utvandring komplicerar livet och de val som de måste göra.

Regissörer
Kärstin Leander
Drömmar i svältens dagar

Lars Insulander
Kärlek i orättens tid

 • Bild442
  Bild470
  Bild511
 • Bild514
  Bild562
  Bild581
 • Bild588
  Bild591
  Bild602
 • Bild609
  Bild614
  Bild617
 • Bild628
  Bild638
  Bild640
 • Bild643
  Bild646
  Bild665
 • Bild675
  Bild694
  Bild707
 • Bild717
  Bild739
  Bild742
 • Bild747
  Bild851
  Bild853
 • Bild865
  Bild875
  Bild880
 • Bild884
  Bild885
  Bild895
 • Bild898
  Bild899
  Bild908
 • Bild913
  Bild916
  Bild918
 • Teater478

 

Facebook
Instagram