Under Ytan 2003/2004

Vår plan var att genomföra 5 föreställningar av Pjäsen Under Ytan

Text: Kerstin Hultin
Produktion, teaterarbete, regi: Kärstin Leander
Musik, ljud: Fredrik Näslund
Scenarbete: Ulf Nilsson, Leif Jonsson
Skådespelare: Ånge Kabare´s ungdomsgrupp – Kabare U

Stöd söktes och beviljades från Arvsfondsdelegationen.
Samtalsledare utbildades i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Alla föreställningar sågs av ett stort antal lärare, ungdomsledare m.fl som arbetar med ungdomar. Vi fick ett otroligt gensvar och många positiva reaktioner från dom som såg pjäsen. Vi gick inte själva ut med ideen om att turnera med föreställningen. Vi blev uppringda och övertalade att åka. Vi försökte få täckning för våra utgifter för föreställningarna. Vi lyckades inte helt, men med min och andras ideella arbetsinsats så lyckades vi genomföra föreställningarna.

Projektet fick därmed en förändrad inriktning, men jag ser det som mycket positivt att vi fick komma ut med vår föreställning som har ett så angeläget budskap.

Flickorna spelade med stor värme och inlevelse Föreställningen berörde. De var stor koncentration i salongerna under föreställningarna. Att ha en pjäs, där ungdomar själva spelar som underlag för samtal har nu visat sig var mycket bra.
Det krävs dock att text, musik, ljus, ljud skådespelarinsatser mm håller en hög nivå. Ungdomar är kritiska så pjäsen måste bära ända fram.

Totalt såg ca. 1800 personer Föreställningen Under Ytan

 

Facebook
Instagram